Функції аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів

Доповідь вчителя початкової школи Барташевич Л.Л. на Педагогічних читаннях за темою "Оцінювання знань як стимул розвитку" 20.11.2020 р

1.    Розвивальна: у процесі навчання в учнів розвивається логічне мислення, зокрема вміння аналізу й синтезу, порівняння й узагальнення, абстрагування й конкретизації, класифікації та систематизації, мисленнєва діяльність, мовлення, пам’ять, увага, уява.

2.    Діагностична функція передбачає виявлення прогалин у знаннях учнів, процес має форму концентричної спіралі. Якщо на нижчих рівнях учіння виникли прогалини, то буде порушена закономірність спіралеподібної структури учіння. Тому так важливо своєчасно виявити прогалини, встановити причини та шляхи їх усунення, визначити заходи, спрямовані на поліпшення успішності, і лише потім рухатися вперед.

3.    Стимулювальна функція аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів зумовлена психологічними особливостями людини, що проявляється в бажанні кожної особистості отримати оцінку результатів певної діяльності, зокрема навчальної.

4.    Оцінювальна – об’єктивна оцінка знань, умінь і навичок учнів сприяє кращому навчанню.

 

5.    Управлінська: на основі перевірки й оцінювання визначать стан успішності учнів, що дає змогу запобігти неуспішності або подолати її. У цьому випадку вчитель коригує і свою діяльність – змінює методику викладання, удосконалює навчальну діяльність учнів.

 


Друк   E-mail