Проект «Сучасний урок» випуск 5-й

У сучасних умовах до уроку висувають такі вимоги :

  •         Організаційні вимоги передбачають визначення мети й завдань уроку, раціональну його структуру, підтримання високої працездатності, дисципліни, оптимальне використання часу.  
  •          Дидактичні вимоги мають на меті забезпечення конкретності навчальних завдань, формування освітньої й виховної мети, оптимальний зміст, раціональні методи, дотримання принципів навчання.
  •          Психологічні вимоги спрямовують на стимулювання навчально – пізнавальної  діяльності, метою якої є формування позитивного ставлення учнів до навчання. Тому в процесі навчання вчитель повинен дбати не тільки про рівень власної діяльності (викладання), але й діяльності учнів (учня). Обов’язковим елементом кожного уроку є формування мотивів навчальної діяльності.
  •          Санітарно – гігієнічні вимоги акцентують увагу вчителя на відповідальності не тільки за глибокі й фундаментальні знання дітей, але й за їхній психофізіологічний стан.
  •          Етичні вимоги відображають один з аспектів педагогічної моралі – характер взаємин учителя та учнів на уроці (вимогливість, принциповість, справедливість, тактовність). Якщо взаємини між ними не узгоджуються з існуючими нормами моралі, є формальними, це негативно відображається і на вчителеві, і на учневі, а потім – і на суспільстві.

         Стрижнем педагогічної діяльності є любов до дітей. «Якщо у вчителя є тільки любов до праці, він буде хорошим учителем, – писав російський письменник Л.Толстой. – Якщо у вчителя є тільки любов до учня, як у батька, матері, він буде кращим за того вчителя, який прочитав усі книги, але не має любові ні до справи, ні до учнів. Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, – він – досконалий учитель».

         Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом із ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою


Друк   E-mail