Проект «Сучасний урок» випуск 4-й

У підготовці до уроку виділяють такі етапи :

 Діагностичний – передбачає вивченя особливостей та інтересів учнів, їхнього рівня підготовки до уроку, аналіз навчального матеріалу;

Прогнозування – включає вибір найбільш оптимальної стратегії навчання учнів та оцінку різних варіантів проведення уроків у контексті обраної стратегії;

Планування – має на меті створення плану й програми управління навчальною діяльністю учнів.

Модель сучасного уроку.

Особливостями сучасного уроку є :

  • комунікативна спрямованість;
  • діяльнісний і текстоцентричний підходи.

У зв’язку з цим змінюється змістовна лінія уроку, по-іншому викладається навчальний матеріал, модель уроку видозмінюється. Учитель виконує одну із своїх функцій – проектування педагогічної системи, вносить корективи як у формальну частину поурочного плану, так і в аналітичну (діагностичну), змістовну лінію.

         Формальна частина поурочного плану може бути такою :

Дата (номер уроку в календарно-тематичному плані та номер уроку в темі).

Тема, яка точно відповідає навчальній програмі.

Тема для озвучення чи записування на дошці.

Мета :

  • навчальна (ознайомити …);
  • розвивальна (розвити …);
  • виховна (виховувати).

Завдання (відпрацювання навичок, виконання мисленнєвих операцій : пізнавання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка).

Тип уроку (наприклад, комбінований).

Вид (жанр) (наприклад, лабораторна робота, практикум, тренінг).

Методи навчання викладання (або їхнє поєднання на різних етапах уроку).

Обладнання (дидактичний і роздатковий матеріал, відеофільм, комп’ютерний диск, аудіокасета, підручник, документ тощо).

Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, в якому відображається найсуттєвіше – не просто вчитель – професіонал, а вчитель –  людина.


Друк   E-mail