28 липня - День Української Державності

Історія української державності – це не 30 років незалежності. І навіть не 100 років, як могло б здатися, якщо починати відлік від Української Народної Республіки, яка постала в 1917 році.

Українській державності – понад 1000 років. У середньовічній Київській Русі вкорінені не тільки культурні, а й державні традиції українців. З того часу походять деякі вагомі атрибути нашої держави сьогодні:

- знак тризуба, який став Державним гербом України,

- назва нашої грошової одиниці,

- прийняття християнства, яке стало найпоширенішим віросповіданням на українських землях, зумовило нашу включеність у європейську цивілізацію ще в Середні віки,

- навіть назва «Україна» вперше згадується в Іпатіївському літописі в 1187 році,

- врешті Київ – політичний і культурний центр Київської Русі – залишається політичним і культурним центром сучасної України. І  щоб відчути свою приналежність до спадку Київської Русі, нам сьогодні не потрібно покидати меж ані своєї країни, ані її столиці

Етапи державотворення

Витоки української державності  – у Русі. У ІХ столітті на просторах східної Європи довкола Києва 

почалася консолідація перед- і ранньодержавних слов’янських племінних об’єднань – утворилася 

середньовічна держава – Русь. Київ став центром політичного тяжіння та культурного піднесення. У 

наступні століття Русь стала важливим суб’єктом європейського політичного простору. Підтримувала 

політичні, економічні та культурні зв’язки з більшістю європейських держав того часу від 

Візантійської імперії до Французького королівства. У період Русі почала формуватися українська мова.

Прийняття князем Володимиром у  988 році християнства, поширення писемності на основі кирилиці, 

кодифікація норм звичаєвого права в першому правовому кодексі “Руській правді” князя Ярослава 

Мудрого та його спадкоємців  – усе це стало фундаментом правової та політичної культури 

українського народу. Саме Русь заклала основи державницьких традицій українців. Звідси родом герб, 

грошова одиниця, а, головне, Київ як політичний і культурний центр України.

Продовжила традиції української державності Галицько-Волинська держава. В умовах монгольського 

загарбання і розпаду державних структур у Подніпров’ї галицько-волинські князі у ХІІІ–ХІV століттях 

розвинули інститут державності на значній частині українських земель. Тоді вдалося не лише 

зберегти, а й посилити європейський вектор розвитку, стати частиною спільних зусиль у боротьбі із 

монгольським нашестям. Виявом цього стало коронування 1253 року Данила Галицького у Дорогичині 

короною, присланою Папою Римським Інокентієм ІV.

У середині  XIV століття українські землі увійшли до складу Польського королівства і Великого 

Князівства Литовського. Велике Князівство Литовське – одна з найбільших держав тогочасної Європи    – стало фактичним продовжувачем традицій Русі. 

Економічно і культурно руські землі були значно розвиненіші за литовські. Руські еліти сформували 

обличчя литовської держави. Було засвоєно чимало норм руського права, назви посад, станів, система 

адміністрацій тощо. Державною мовою Великого Князівства Литовського стала руська, якою велися 

ділові папери.

Основним джерелом права була “Руська правда”, пізніше  – “Литовські статути”, укладені на її 

основі. Українські землі в складі Великого Князівства Литовського користувалися широкою автономією.

У XVI столітті українці витворили новий соціально-політичний феномен – запорозьке козацтво. 

Козацтво на давньоруських військових і європейських лицарських традиціях створило 

військово-політичну організацію – Запорозьку Січ, засновану на принципах особистої свободи та 

виборності влади. У Запорозькій Січі формувалися підвалини республіканської форми правління, нові 

принципи судочинства та джерела права. У середовищі козацької еліти вперше в історії української 

суспільно-політичної думки чітко сформульовані фундаментальні основи майбутньої національної 

державної ідеї, головні серед яких  – право українського народу на власну державу та генетичний 

зв’язок козацької держави з Руссю.

Ці принципи були втілені у ранньомодерній українській державі Гетьманщині. Вона була життєздатним 

політичним організмом: мала органи влади, територію, державну організацію, військо, фінансову, 

податкову та нормативно-правову системи тощо. Вершиною політико-правової думки Гетьманщини стало 

укладання Пилипом Орликом  1710 року Конституції як договору гетьмана Війська Запорозького зі 

старшиною та козацтвом.

Російський імперіалізм різними способами і методами обмежував українські національні державні 

інститути і зрештою до кінця  XVIII століття ліквідував їх.

У ХІХ столітті сформувалося поняття української нації з її етнічними кордонами, мовою та культурою. 

Покоління Руської трійці, Кирило- Мефодіївського товариства, громадівців і Братства тарасівців 

заклали підвалини для майбутньої української державності. Упродовж ХХ століття попри історичні 

катаклізми та мільйонні жертви українці неодноразово виборювали самостійність.

У ході Української революції  1917–1921 років вперше у ХХ сторіччі створили незалежну національну 

державу. Центральна Рада намагалася забезпечити демократичні законодавчі підвалини державного 

будівництва: затвердила принципи судової системи, закон про вибори, сформувала уряд, розпочала 

формування війська тощо. Ці принципи були реалізовані в Українській Народній Республіці, 

проголошеній  20 листопада  1917 року.  22 січня   1918 року   IV Універсалом Української 

Центральної Ради відбулося проголошення незалежності та суверенності Української Народної 

Республіки. За часів Української Народної Республіки у   1918 році затверджено герб, основним 

елементом якого був тризуб – герб Володимира Великого (без хреста). Тоді ж пісню Павла Чубинського 

“Ще не вмерла Україна” на музику Михайла Вербицького затверджено гімном. Державним прапором став 

синьо-жовтий стяг. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського   – друге державне утворення 

часів Української революції, форма якого – гетьманат – походить із козацької епохи. Гетьман усіляко 

намагався відродити давні козацькі традиції.

Було налагоджено дієздатну адміністративну систему управління, розбудовувалася освіта, наука, 

державний апарат. Уперше тризуб став атрибутом військової форми. Директорія ухвалила низку законів, 

спрямованих на  розбудову країни: про державну мову, Українську автокефальну православну церкву. 

Встановлено грошову одиницю  – гривню. Помітний слід в історії державотворення залишила 

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР), яка мала дієву систему органів влади, боєздатне 

військо  – Українську галицьку

армію (УГА). 22 січня 1919 року було проголошено Акт злуки УНР і ЗУНР. Подія на законодавчому, 

територіальному, ментальному рівнях об’єднала Україну та стала підставою для відліку історії 

соборної України.

Попри те, що УНР і ЗУНР зазнали поразки від зовнішніх агресорів і територія України була окупована 

східними і західними сусідами, ідея здобуття державної незалежності стала визначальною для 

національного визвольного руху ХХ століття. При найменшій можливості українці заявляли про право на 

власну державу.

Від жовтня 1938 року розпочався процес українського державотворення на Закарпатті, що на той момент 

входило до складу Чехословаччини. Підсумком цих зусиль стало проголошення 15 березня 1939 року 

незалежності Карпатської України – республіки на чолі з президентом. Державні атрибути вона 

перейняла від УНР.

В умовах Другої світової війни  30 червня  1941 року у Львові було прийнято Акт відновлення 

української держави, створено уряд. Акт спирався на традиції УНР і ЗУНР. Слідом за Львовом 

проголошення Акта відбулося у багатьох містах західної та центральної України.

У липні  1944 року підпільна конференція під захистом відділів УПА

створила Українську головну визвольну раду (УГВР)     – політичне представництво – зародок 

державної влади незалежної країни. Діяльність УГВР засвідчила прагнення визвольного руху 

дотримуватися принципів демократії навіть у найважчих умовах підпільно-партизанської боротьби.

За час існування комуністичної тоталітарної системи ні Голодомор 1932– 1933 років, ні масові0 

голоди, ні репресії, Великий терор, економічні та політичн експерименти не змогли викорінити 

державницькі устремління українців.

Наприкінці 80-х років ХХ століття в умовах послаблення командно- адміністративного диктату знову 

відродився масовий національно-патріотичний рух і постало питання незалежності.

16 липня   1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет. Вона 

проголосила верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її 

території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах.

24 серпня  1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, 

який став точкою відліку сучасної державності. Насправді ж, відбулося відновлення державного 

суверенітету, за який українці боролися протягом багатьох століть. Проголошення державної 

незалежності Україною відіграло вирішальну роль у розпаді СРСР та остаточній ліквідації 

комуністичної тоталітарної системи.   1 грудня   1991 року на всеукраїнському референдумі 

Український народ абсолютною більшістю голосів підтвердив прагнення жити в самостійній державі.

28 червня  1996 року відбулася ще одна знаменна подія  – прийняття Конституції. Основний закон 

остаточно проголосив Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, визнав людину найвищою соціальною цінністю і утвердив народовладдя.

 

Корисні тематичні посилання Інституту

Відео “Історія України за 15 хвилин”

Відео “ІстФакт. “Історія Тризубу”

Виставка «Творці української державності: до 30-річчя заснування УГС»

Виставка «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України» 

Виставка «Воїни. Історія українського війська»

 

Виставка «Кожен із нас – воїн»

“НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів до сьогодення”

 

 Інфографіка “Чому українці та росіяни історично – не «братні народи»”

 

 

 

 

Loading...

 


Друк   E-mail