Правила і техніка контролю успішності навчальної діяльності

Доповідь вчителя української мови  та літератури Маренкової Г.О. на Педагогічних читаннях за темою "Оцінювання знань як стимул розвитку" 20.11.2020 р

Правила і техніка контролю успішності навчальної діяльності
У процесі аналізу й оцінки навчальної діяльності варто дотримувати таких правил.
1. Пам’ятайте, що аналіз й оцінка знань, умінь і навичок учнів – шлях забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання.
2. Дотримуйтеся систематичності в аналізі й оцінки знань, умінь і навичок учнів.
3. Створюйте ситуацію значимості процесу перевірки й оцінки навчальної діяльності учнів.
4. З повагою ставтесь до навчальної праці вихованців.
5. Не витрачайте часу на з’ясування в учнів, що було задано додому.
6. Створюйте позитивний емоційний настрій учнів під час опитування.
7. Перевіряючи виконання учнями домашнього завдання, зосереджуйте увагу на результативності цієї роботи за рівнем оволодіння новими знаннями, уміннями й навичками
8. Чітко формулюйте запитання, яке спонукало б учнів до активних розумових дій, витримуйте паузу, яка дає змогу всім учням зібратися з думками; лише після цього запрошуйте конкретного учня для відповіді.
9. Уважно слухайте відповіді учнів, схвальним словом, жестом і мімікою стимулюйте розумову активність вихованців.
10. Не перебивайте монологічну відповідь учня; аналіз робіть після закінчення відповіді.
11. Ураховуйте індивідуальні особливості учнів (повільність, темперамент, мовні дефекти та ін.).
12. Залучайте учнів до перевірки рівня оволодіння знаннями, виконання письмових робіт інших учнів класу.
13. Короткі відповіді учні можуть давати, не піднімаючись із місця.
14. Аналізуйте якість відповіді учня, а не його особистість. 
15. Після завершення відповіді робіть короткий аналіз, аргументовано й об’єктивно оцінюйте.
16. Залишайте за учнями можливість повторно опрацювати навчальний матеріал, виконати навчальне завдання відповідно до їх індивідуальних розумових можливостей.
17. Під час відповідей учень може користуватися опорними схемами, іншими наочними матеріалами.
18. Забезпечуйте оптимальні умови для всебічної перевірки знань, умінь і навичок учнів за допомогою різноманітних методів.
 

 


Друк   E-mail